Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Vanuit het Bestuur van het Wijkpastoraat

Deze maand, juni, zijn de jaarcijfers van Wijkpastoraat Rotterdam West door onze kascommissie goedgekeurd. Nog niet alle projectrapportages over 2020 zijn al goedgekeurd door de geldgevers en zelfs nog niet alle projectrapportages zijn opgeleverd, maar dat is nog een kwestie van enkele dagen. Het gevoel bestaat dat het wel goed gaat komen.
Door corona zijn er in het afgelopen jaar minder kosten gemaakt dan we gepland hadden. Ook speelt dat we als stichting zo langzamerhand een omvang hebben bereikt die we als passend ervaren. We kunnen en willen niet groter groeien. Als we dat zouden willen, als dat al zouden kunnen, zouden we onszelf ingrijpend anders moeten gaan organiseren.  
Terugkijkend zien we een stabiele ontwikkeling, vooruitkijkend blijft het allemaal onzeker: gaat het weer lukken om alle projecten gefinancierd krijgen.
We hebben afgelopen jaar een beperkt positief verschil tussen kosten en opbrengst gerealiseerd, het gaat om € 1.462 op een jaaromvang van ongeveer € 300.000. 
 
Er is een conceptbeleidsplan aan het ontstaan. We hopen dat het binnenkort toch mogelijk wordt om de ontstane ideeën aan te houden tegen en door te spreken met bijvoorbeeld onze adviesraad en andere groepen vrijwilligers.  
Grappig is om te ervaren dat sommige ideeën al veel langer spelen en je eigenlijk al als beleid kan zien. Nu is de gelegenheid om dat goed onder woorden te brengen en in een beleidsplan te zetten.      

Aat de Groot, juni 2021 


Beste Buurtkerkers (van de groep Vieringen),

We rollen de zomer in. De zon en warmte doen ons goed na alle corona-perikelen in de afgelopen tijd. We kunnen weer wat vrijer leven omdat er steeds minder kans op besmetting is. En dat voelt heel goed.
In dit bulletin staat het rooster al voor 3 maanden ingevuld. Het was dit keer best een ingewikkelde puzzel vanwege de vakantietijd.
Dank aan alle voorgangers die het mogelijk maken om elke zondag een viering te kunnen doen.
Voor wat betreft de muzikale begeleiding is het af en toe even zoeken. Peter heeft een probleem met een van zijn vingers en kan daardoor voorlopig niet gitaarspelen. We missen je gitaarspel, Peter, en wensen je beterschap. Ank wil graag spelen, maar vindt het nog lastig om naar BMVier af te reizen. Komt weer goed Ank als we weer in de Union zijn! Inmiddels heeft Katinka Regina bereid gevonden om het eens met ons te proberen op de piano. Regina welkom en veel succes!

We beginnen langzaamaan ook weer met gezamenlijk vieren. De aftrap op 6 juni in de bruidstent in de tuin bij Aat en Bernadette was een kadootje! En nog bedankt Dick Visser voor je muzikale begeleiding.

Omdat de Union te weinig ruimte geeft voor de nu nog geldende maatregelen, willen we de komende tijd om 12:00u in de zaal van BMVier onze kerkdienst te doen. Dit in afwisseling met digitale vieringen om 11:30u. Ook luisteren we nog enkele keren mee met de ochtendviering in BMVier via de kerkomroep om 10:00u. Het rooster geeft duidelijk aan wie, wat, waar, wanneer.

Enkele bijzonderheden:
Op 4 juli is er een digitale verrassing van Bernadette en Tytsia.
Op 18 juli de eerste viering samen in BMVier te doen met Herman
Op 29 augustus zal Regina voor het eerst onze zangen begeleiden.
Op 5 september zal Bart Starreveld de digitale viering verzorgen.
12 september komt de viering uit Assel, vanuit het Buurtkerkweekend
En dan is de zomer alweer voorbij. Daar moet je toch nog niet aan denken...
Dus wensen we eerst iedereen een hele goede zomer toe. Dat we maar een beetje mogen opladen en nieuwe energie mogen opdoen.

Lieve groet,  Tytsia

Het Wijkpastoraat in Corona tijd.  


Het wijkpastoraat staat in de “wacht” stand. Gelukkig hebben we ook een “mag” stand  waardoor er toch activiteiten door kunnen gaan. 
Iedere maandagmorgen is er een koffieontmoeting voor vrouwen. Jan doet in plaats van de maaltijd een thee en een koffie moment. Zijn wandelclub wordt steeds populairder en ze gaan nu elke week wandelen door Rotterdam.  Monique houdt haar kinderactiviteiten en een moedergroep. Fina houdt iedere week spreekuur voor  hulpvragen. De vieringengroep besteedt veel aandacht aan hun aanbod van een viering op papier waardoor de mensen toch bemoedigd of verwonderd raken en in contact blijven. 
Binnen de grenzen waaraan wij ons moeten houden worden mooie momenten gedeeld en gevierd. 
Verjaardagen worden gevierd met felicitaties en kleine  cadeautjes. Duria kreeg voor haar verjaardag een schilderij van één van de koffiegasten door haar zelf gemaakt. Een bijzondere verrassing. 

Op 8 maart –internationale vrouwendag – deelde Bea een onderscheiding uit aan Jamilla. 
De vrouwen die aanwezig waren vonden het heel terecht dat deze award aan Jamilla werd uitgereikt. Als er iemand in aanmerking komt vanwege de aandacht en betrokkenheid bij vrouwen , gezinnen en kinderen dan is dat Jamilla wel. 


De Corrie Noort Award staat voor AANDACHT BETROKKENHEID EN COMMUNICATIE. Corrie Noort kwam in Nederland in de vrouwenopvang terecht omdat ze werd mishandeld door haar man. Hier leerde ze de vrouwenrechten kennen en waarderen. Zij zette zich in voor andere vrouwen. 
Zij is overleden op vrouwendag. Zij was coupeuse en liet een gouden schaartje na aan Bea.  Het gouden schaartje staat symbool  voor het knip werk wat zij  verrichte om kaartjes te maken voor mensen die het moeilijk hadden. 


Vlak voor de Ramadan wordt bekend dat  één van de gastvrouwen ziek is geworden. Het blijkt corona te zijn.  Zij en haar man worden al snel behoorlijk ziek. Haar man belandt in het ziekenhuis. De schrik is groot en de zorgen zijn groot. Het overvalt ons. Opeens zo dichtbij. Het meeleven is ook groot. Het verbindt de vrouwen en er wordt troost gezocht in het gebed. De islam biedt vele gebeden waarin zorgen over zieken een plaats hebben. Door het noemen van de naam van de zieke krijgt het gebed een diepere betekenis. Het is een voorbede. Troostvol  voor de zieke zelf maar ook voor degene die  zorgen heeft en haar naam noemt. Ieder kan dat op haar eigen plek en moment doen en toch geeft het een verbondenheid . Ook bij de vrouwen die nog niet in BMVIER komen. 
Het gaat inmiddels elke dag een stukje beter met allebei. Maar toch is de boodschap van de gastvrouw dat ze niet geweten heeft hoe erg ziek je kunt worden van dit virus. Haar advies is aan iedereen om je laten  vaccineren. Dat geef ik graag door. 
We kijken uit naar het moment dat zij weer terug is en met ons koffie drinkt. Wachten is lastig en dat geldt voor alle vrouwen die graag weer naar hun activiteit zou willen komen. Ze staan te trappelen van ongeduld. 
Ook dat verbindt ons – we staan met z’n allen in de ”trappel” stand. 
In de startblokken om elkaar weer te ontmoeten. 

Arja Poot
(artikel ook geplaatst in de Mare, kerkblad van BMVier en Bergsingelkerk)