Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Vanuit het Bestuur van het Wijkpastoraat

Dachten we net dat we weer een beetje teruggingen naar normaal, werden we weer teruggeworpen. De activiteiten in de Union maar weer op een lager pitje. Triest, maar het is niet anders. Voorzichtig maar zijn allemaal. 
Vanuit het bestuur is er veel gecommuniceerd naar de organisaties die onze projecten financieel ondersteunen. Want ja er gebeuren bij ons Wijkpastoraat natuurlijk ook of juist ook in Corona-tijd mooie dingen, maar niet precies wat we van plan waren en waar we geld voor krijgen. We hopen dat we door veel uit te leggen aan onze geldgevers ook het geld blijft komen. 
Inmiddels wordt er veel inspanning verricht om ook 2021 financieel rond te krijgen.

Sinds eind vorig jaar zijn we bezig om een project op poten te zetten dat zich richt op de bestrijding van armoede. De insteek is om ons te richten op kinderen, en de ouders van deze kinderen. Incidenteel gebeurde en gebeurt er natuurlijk het nodig om bewoners die in een situatie van armoede zitten of terechtkomen of dreigen te komen te helpen. Wat we nu willen is met de armoedeproblematiek structureler aan de slag te gaan. Er is een plan van aanpak ontstaan. Door Corona kwam er vertraging. Maar we zijn vanaf deze maand toch van start gegaan. Hopelijk gooit Corona niet verder roet in het eten. Het project heet ‘Kinderkansen in Rotterdam West’. Financieel wordt de uitvoering van het plan ondersteunt door het Sint Laurensfonds. Mogelijk gaat ook de gemeente Rotterdam financieel bijdragen. Het project gaat in het Oude Westen lopen, dus vanuit de Union. De professionals betrokken bij dit project zijn voornamelijk Bart Starreveld en Katinka.    

Er gaan wat veranderingen plaatsvinden in de betrokkenheid van de professionals bij het werk van ons Wijkpastoraat. Zoals denk ik bekend hebben we als stichting geen personeel in vaste dienst. Alle werkers werken als ZZP-er voor projecten van het Wijkpastoraat. Wij durven als bestuur geen langlopende contracten aan, we moeten ieder jaar maar weer zien of het lukt om de projecten gefinancierd te krijgen. Maar voor de werkers zelf is dat natuurlijk ook erg onzeker. Heb ik volgend jaar nog wel werk ?  Fina heeft een vast baan gevonden, dat is dus heel mooi voor haar. Zij zal volgend jaar nog een beperkt aantal uren beschikbaar zijn voor het Wijkpastoraat.  Mede voor het armoedeproject gaat Bart Starreveld vanaf heden aan de slag voor het Wijkpastoraat,  meer betrokken dus dan als voorganger bij de Buurtkerk. Door het armoedeproject gaat Katinka een aantal uren extra werken voor het Wijkpastoraat. En als laatste, Monique van Donk kinderwerker vanuit BMVier in het Nieuwe Westen, gaat ook mee doen aan ‘Kinderkansen in Rotterdam West’, het armoedeproject in het Oude Westen.


Aat de Groot, oktober 2020 

 Vanuit de pastoraatsgroep

Tegenwoordig is er elke 2 maanden een bulletin, en het valt me op dat er in die tijd toch steeds weer veel gebeurt. Het lijkt een beetje of het leven stilligt, maar op sommige terreinen lijkt dat maar zo; voor sommigen ziet het leven er heel anders uit dan 2 maanden geleden.

Fina heeft een andere baan gekregen, ze is participatiemakelaar in Schiedam. Gelukkig blijft ze nog een paar uur in de week bij het wijkpastoraat werken. Marie Kok-Egu heeft ook nieuw werk gevonden. Dames, gefeliciteerd!
In het vorige bulletin schreven we over kleinkinderen die geboren zijn, daar zijn ‘zo maar’ twee bijgekomen: Peter is weer opa geworden van een kleinzoon, Kees en Tytsia kregen een kleinzoon en Eric en Jacqueline hebben ook een kleinkind gekregen. Gefeliciteerd!
In het vorige bulletin schreven we ook dat we beginnen te vieren in BMVier, maar nu ligt dat alweer stil, evenals de eetclub en het open huis.
Wat gaan we dan in december doen? Of het lukt om samen Kerst te vieren wordt steeds spannender. Dus moeten we andere manieren blijven bedenken om toch regelmatig contact te hebben met elkaar. De whatsapp-groep helpt daarbij. Maar ook een kaartje of telefoontje wordt zeer gewaardeerd. 
Zo wees Kees Poirot mij op een uitzending van Jacobine op 2 van afgelopen weekend. Daarin sprak zij met de 93-jarige psychotherapeute Edith Eger. Zij overleefde Auschwitz en vertelt wat ze op die plek als jong meisje van het leven geleerd heeft. Ze moedigt aan om gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Ze gaf zelf het voorbeeld hoe je kan kiezen voor de liefde, in plaats van de haat. Kees was onder de indruk van haar manier van in het leven staan. Natuurlijk ben ik ook toen ook gaan kijken, en deze wijze dame zet je wel aan het denken!

Voor de uitzending van Jacobine en Edith Eger klikt u hier. U komt dan op de pagina en  Jacobine op 2 en voor het interview kiest u aflevering 6 van 24 oktober.
Dus kom maar door met je tips!
Ook als je andere ideeën hebt, houden we ons van harte aanbevolen.

Zondag vieren we Allerheiligen, dan gedenken wij de overledenen in de Buurtkerk.
We gedenken Jack Sier en Han Loch.
Maar ook zijn mensen in onze familie- en vriendenkring overleden. Ik denk hierbij aan de zoon van Joyce, de schoonmoeder van Peter, de broer van Sofia, de vader van Jacqueline, mensen uit de Leeuwenhoek.
Voor hen steken we zondag ook een kaarsje aan. We willen jullie vragen om thuis ook een paar kaarsjes klaar te zitten als je iemand wilt gedenken. Tijdens de dienst is er een moment waarop we allemaal een kaarsje aan kunnen steken.
De dienst zal vooral een dienst zijn met mooie muziek en gedichten. Liederen en teksten die houvast en troost geven. 

Vanuit de pastoraatsgroep,
Hanny, Tytsia, Bernadette en Katinka


Lieve Buurtkerkers,

We hopen dat het jullie goed gaat, ondanks de toch wel wat barre tijd waarin we zitten. 
Groep Vieringen komt nog niet bij elkaar. Per viering kijkt de voorganger, evt. met de muzikant samen, wat het thema zal zijn. Meestal wordt het leesrooster voor de kerk aangehouden. En waar we elkaar ontmoeten bij het opnemen van de viering voor de app, worden ideeën uitgewisseld. 
We hebben inmiddels ook enkele keren onze zondagdienst gehad in de ruimte van BMVier. Die ruimte is namelijk groot genoeg om een aantal van ons op verantwoorde wijze te laten samenkomen. Dat was goed geregeld, met iedereen op goede afstand van elkaar en steeds een aantal voorzangers die in hun hoekje wél mochten zingen. Helaas hebben we na de laatste persconferentie moeten besluiten om deze manier van samenkomen toch maar weer te laten vervallen. 
Voorlopig vieren we dus via de BK-app, en kunnen we op enkele zondagen meeluisteren met de voorganger in BMVier, via de kerkomroep.
Dank aan de voorgangers die ons via de digitale snelweg telkens weer een bemoedigende steun in de rug mee weten te geven. 
Bat sprak over opnieuw beginnen; Akke bracht ons Franciscus gedachtengoed (en daarmee Harry en Ina) in gedachten. In Assel besprak Katinka het thema van de vredesweek met ons: vrede verbindt verschillen.  We luisterden mee met BMVier naar Herman, die ons vertelde over psalm 96. En Jan gaf ons zelfs 3 praktische tips mee voor deze lastige tijd.
De komende twee maanden ligt er weer een afwisselend rooster. Katinka, Akke, Bart en Jan zullen deze maanden via de BK-app met ons vieren. Herman, Jan en Katinka kunnen we ook nog volgen door mee te luisteren met BMVier via de kerkenomroep. 
op 1 november herdenken we de overledenen in het afgelopen jaar. Via de BK-app zal Katinka met ons de kaarsjes aansteken. Ook de Advent tijd breekt straks aan. Een hoopvol vooruitzicht. Katinka zal de 1e Advent voorgaan.
We gaan nog even uit van een digitale kerstavond. Maar misschien mogen en kunnen we tegen die tijd wel weer meer dan nu het geval is. Laten we het hopen!
We houden elkaar op de hoogte. Iedereen alle goeds gewenst.

Een lieve groet namens Groep Vieringen, Tytsia


Verslag van het Buurtkerkweekend van John en Eva

Het hele weekend was natuurlijk leuk. Voor John was het de eerste keer,
de barbecue was heel leuk en  s avonds ging John verzoeknummers voor iedereen zoeken. Deze werden dan meegezongen… wel op afstand natuurlijk.
We hebben bof gehad dat we op weekend konden, precies die periode ging het goed. De ruimte is erg groot en we konden allemaal uit elkaar zitten, ook met eten. Jaap en Judith zijn wel eerder weggegaan, omdat Jaap bij iemand in de auto had gezeten die positief werd getest. Dat was erg jammer. Maar het viel eigenlijk wel mee, we konden de corona regels best volhouden.
Het lopen door Deventer was leuk, het weer was goed. We hebben ook nog het meditatie pad gelopen, dat is mooi in het bos. En Eva heeft nog als Eva Jinek een interview met Katinka gedaan, heel knap dat doet ze heel goed.
John houdt er wel van zo met elkaar. Anders ging hij wel in zijn eentje op pad, maar met zo’n groep is veel gezelliger, samen eten en bij elkaar zitten. En natuurlijk ook de Bingo, we hebben heel veel prijzen gewonnen.
Gaan we volgend jaar weer ? John heeft zich alvast opgegeven !