Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Vanuit het Bestuur van het Wijkpastoraat

Jammer hoor allemaal. Geen feestelijke bijeenkomsten met elkaar. Er was geen kerstavondfeestje na de dienst, dat zijn we toch een beetje gewend de laatste jaren. Er komt geen nieuwjaarsbijeenkomst in BMVier. De inloop in de Union gaat op halve kracht nog een beetje door. Er was een kerstdiner voor de eetclub maar, het moest wel door iedereen afgehaald worden en meegenomen. We moeten maar blij zijn dat het corona-virus toch een beetje onze deuren voorbij lijkt te gaan, laten we hopen en eraan werken dat dat zo blijft. 
Vanuit het bestuur zijn we druk geweest om de financiën voor 2021 rond te krijgen. Dat lijkt gelukkig weer redelijk te lukken. Ook bezetting voor de uitvoering van onze projecten, met uren te besteden door onze professionals, is duidelijk aan het worden. En nu maar hopen dat corona niet opnieuw veel roet in het eten gaat gooien. 
We zijn als stichting nu zo’n 7 jaar aan de slag. Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven bestuursleden. Volgens onze statuten worden bestuursleden voor maximaal 4 jaren benoemd en daarna kunnen ze tot twee keer worden herbenoemd. Om niet het risico te lopen dat meerdere bestuursleden op hetzelfde moment aftreden is er een rooster van aftreden gemaakt. Deze maand januari zou Jamila Talla aftreden. Gelukkig was ze beschikbaar om herbenoemd te worden. Zij is al vanaf de start van onze stichting bestuurslid. Jamila komt oorspronkelijk uit Afghanistan en is ook een van de gastvrouwen van ons vrouwenhuis Rosa.  Ook vanaf het begin is Jaap de Jong bestuurslid, hij is onze secretaris.  Al ruim vier jaar is Nico Bos bestuurslid, hij is ook een vooraanstaand gemeentelid van de BMVier-kerk. Ook bestuursleden zijn Akke Gerritsen en Dick Minnema, Dick is tevens de penningmeester van de stichting. Een jaar geleden is als bestuurslid toegetreden Mak Olieman. Hij speelt een belangrijke rol in ons nieuwe project ‘Kinderkansen in West’.
   
Aat de Groot, januari 2021 

Vanuit de pastoraatsgroep:

Kijk eens wat er allemaal gebeurt! Pastoraat is meeleven met elkaar en dat is kostbaar. Meeleven hoort bij het hart van een club van mensen. Omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Met elkaar meeleven is iets wat zomaar kan gebeuren … je moet er oog voor hebben en nieuwe mogelijkheden ontdekken. 
En dan gebeuren er prachtige dingen !!
Deuren gingen open en we mochten opnames maken bij mensen thuis die de hartelijke groeten deden en hun wensen uitspraken voor het komende jaar, anderen stuurden zelf groeten vanuit hun eigen huis….
Ik werd ontvangen met prachtige gedichten, pianospel, zang en muziek.
Het resultaat was zeer ontroerend : een prachtige Kerstviering vol met
bijzondere en vertrouwde bijdrages. Cees deed gewoontegetrouw de lezing en Hanny het gedicht… Katinka haar overdenking en up-to-date verhaal. Muzikaal een feestje met verrassende zang van grote en kleine kinderen en muziek van Tytsia, Peter en van Ank. 
En ook nog een film vol met lieve wensen; wat een mooie manier van verbinden en de kans te geven en te krijgen om zo te laten weten dat we elkaar niet vergeten !
Via de mail, via allerlei appjes en in de Union hangen kaarten met lieve wensen en bedankjes. Iedereen heel erg bedankt !

Katinka heeft alweer haar 35e nieuwsbrief geschreven, ook om elkaar op de hoogte te houden, te blijven verbinden.  Het valt niet altijd mee om  manieren te bedenken wat we kunnen doen om elkaar te blijven vinden. Volgen jullie ook je hart en laat van je horen !
Ook de komende tijd zullen we weer zoeken naar manieren om elkaar te steunen en contact te blijven houden. We blijven hopen op de tijd dat we weer samen kunnen komen, elkaar weer kunnen zien en ontmoeten in de Union voor de vieringen.

Jan Prij eindigt de viering altijd met de zegebede van st.Patrick en ook Piet stuurde hem toe…. Het is wat we elkaar willen wensen :

De Eeuwige zal voor je uitgaan, als een licht op je weg door het leven
De Eeuwige zal naast je voortgaan, je beschermend met Zijn arm
De Eeuwige zal achter je zijn, wanneer gevaar in de rug je bedreigt
De Eeuwige zal onder je zijn, een veilig net wanneer je valt
De Eeuwige zal binnen in je zijn, je troosten in dagen van droefenis
De Eeuwige zal rondom je zijn, als een schild en beschutting
De Eeuwige zal boven je zijn, om je Zijn zegen te geven

Namens de groep pastoraat, Bernadette


Lieve Buurtkerkers,

Ik zit achter mijn bureautje. Er klinkt een cd van Taize door een kleine box. “Wait for the Lord, who’s day is near. Wait for the Lord. Keep watch , take heart.” Vrij vertaald: “Wacht tot de Heer komt. Dat duurt niet lang meer. Wees er bedacht op en houd moed.”
Dierbare muziek, die meegaat door de jaren. De liedjes zijn tijdloos. En ik kan er zomaar rustig van worden, zomaar hoop uit putten. 
Bij de broeders van Taizé in Frankrijk komen ook al lange tijd geen bezoekers, pelgrims meer. Wat zal dat raar zijn voor ze. Dat hebben de broeders vanaf het ontstaan van hun gemeenschap nog nooit gehad, vermoed ik. Maar over de hele wereld zullen de Taizé-liedjes blijven klinken, ik weet het zeker. 
De afgelopen maanden waren ook wij helaas nog niet in staat om elkaar weer te ontmoeten.
Al leek het er bijna wel op in de kerstviering! Wat ontzettend leuk om de meesten van ons even in bewegend beeld met geluid te zien. En de kerstavondviering luidde echt de Kerst in. Iedereen hartelijk dank voor de medewerking aan dit digitale samenzijn.
We gaan nog even door met deze manier van Vieren. En de weken gaan gek genoeg toch snel. Komende tijd nemen onze voorgangers Katinka, Herman, Akke, Jan en Bart ons mee via de vastentijd richting de Goede Week. Maar Pasen duurt nog wel even hoor.  
Via de App, via de link van email of via meeluisteren met BMVier is er elke zondag morgen een Viering te beluisteren. En wil je weer eens meezingen of heb je anderszins ideeën, laat het weten.
Iedereen alle goeds gewenst zo aan het begin van het nieuwe jaar en ik zeg gewoon: tot gauw!
Lieve groeten namens Groep Vieringen, Tytsia


Verslag van het Buurtkerkweekend van John en Eva

Het hele weekend was natuurlijk leuk. Voor John was het de eerste keer,
de barbecue was heel leuk en  s avonds ging John verzoeknummers voor iedereen zoeken. Deze werden dan meegezongen… wel op afstand natuurlijk.
We hebben bof gehad dat we op weekend konden, precies die periode ging het goed. De ruimte is erg groot en we konden allemaal uit elkaar zitten, ook met eten. Jaap en Judith zijn wel eerder weggegaan, omdat Jaap bij iemand in de auto had gezeten die positief werd getest. Dat was erg jammer. Maar het viel eigenlijk wel mee, we konden de corona regels best volhouden.
Het lopen door Deventer was leuk, het weer was goed. We hebben ook nog het meditatie pad gelopen, dat is mooi in het bos. En Eva heeft nog als Eva Jinek een interview met Katinka gedaan, heel knap dat doet ze heel goed.
John houdt er wel van zo met elkaar. Anders ging hij wel in zijn eentje op pad, maar met zo’n groep is veel gezelliger, samen eten en bij elkaar zitten. En natuurlijk ook de Bingo, we hebben heel veel prijzen gewonnen.
Gaan we volgend jaar weer ? John heeft zich alvast opgegeven !