Buurtkerk Oude Westen & Eetgroep

Beste allemaal,
Daar is dan eindelijk weer een bulletin..
Katinka en ik hadden het zo mooi bedacht : een combinatie van de Vastenkalender en het Buurtkerkbulletin ineen, dat scheelt werk, postzegels..  maar veel mensen begrepen er niets van;  wat wordt dan toch het gele boekje gemist. Goed om te weten : we gaan weer gewoon door. Hier een bulletin voor de komende zomermaanden.
Het is wel weer heel vreemd, we hebben elkaar 2 jaar bijna niet gezien en we pakken de draad op alsof er niets gebeurd is. Ook al hadden we wilde plannen dat we ook dingen zouden veranderen, mooi niet ! Of misschien toch wel ? Zijn we een beetje blijer met elkaar, missen we wel degene die we nog niet gezien hebben of nooit meer zullen zien ? Het is ook goed om je te realiseren, wat willen we, hoe gaan we met elkaar om en wat en wie is echt belangrijk in je leven.
Ik hoop dat we dat met elkaar vast kunnen houden en elkaar daar ook op aanspreken.
Bij de vieringen op zondag is het weer heel gezellig om na de viering een kopje koffie te drinken en na te praten. Toch zijn er mensen die we missen: Cees, Hanny, Bert, Juliette, Mayra, Joyce, we wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe en de kracht om weer naar de Buurtkerk te komen. Ook Mannie, Riet en Viki wensen we sterkte en kracht. Voor jullie speciaal maken we dan, als het lukt, een video opname van de viering, om later via de link te kunnen bekijken.
De eetclub komt ook weer op gang, hoewel we natuurlijk Adrie, Arend en Richard erg missen.  Gelukkig blijven Celestin en Gregory heerlijk voor ons koken !!
Wat we allemaal ook gemist hebben zijn de feestjes, de veiling, de gezellige ontmoetingen. Hoe fijn was het om met Pasen weer met veel mensen in de Union te zijn en dat ook Rita en John binnen liepen, zo leuk om jullie daar te zien ! In dit bulletin dus ook diverse aankondigingen van gezellige bijeenkomsten. Noteer ze in je agenda !
We kijken naar jullie uit !
Lieve groet Bernadette


Lieve allemaal over de vieringen,
Het lijkt er op dat we weer een beetje op stoom komen.
In dit bulletin een rooster voor drie maanden. Dat is lang geleden!
We proberen elke week inde Union samen te komen.
Als dat niet lukt dan zoeken we een digitale oplossing. Bijvoorbeeld meeluisteren met BMVier via de kerkomroep, of we raadplegen onze inmiddels mooie collectie digitale vieringen.
Dus links- of rechtsom, we kunnen elkaar ontmoeten op zondag!
Dank aan de voorgangers die de Buurtkerk in de coronatijd de zondagvieringen meegaven.
Dank ook aan Bernadette die dat digitale contact al die tijd bewerkstelligd heeft.
Hopelijk hoeven we niet meer opnieuw in een lockdown.
Iedereen een goede lente en zomer gewenst.
Tot gauw ziens!
Tytsia


Vanuit het Bestuur van het Wijkpastoraat

In de vorige editie van het Buurtkerkbulletin schreef ik over BasisWijkpastoraat. BasisWijkpastoraat als, zeg maar, de verzameling van de activiteiten van het Wijkpastoraat de niet een onderdeel zijn van één van onze projecten  met een begin- en een einddatum. BasisWijkpastoraat als basis om aanvullend ook projecten uit te kunnen voeren. De meeste financiers willen het liefst projecten ondersteunen met een begin en een eind en een duidelijke doelstelling. Het was dus spannend of het zou lukken om financiers te vinden die (ook) wilden bijdragen aan het idee van BasisWijkpastoraat. En nu eind april, kunnen we zeggen dat het goed is gelukt om die ‘basis’ voldoende bekostigd te krijgen.
De coronaperiode lijkt toch een beetje voorbij. We weten natuurlijk niet wat ons verder in het jaar nog te wachten staat, maar laten we er maar van uitgaan dat het niet meer zo dramatisch wordt als het geweest is. Financieel zijn we als Wijkpastoraat goed door twee jaren corona heen gerold. Geen grote financiële problemen hebben zich voorgedaan. Om problemen te voorkomen hebben we onze financiers daarvoor wel goed op de hoogte gehouden over wat we in coronatijd allemaal aan het doen waren, want aan de afgesproken projectdoelen kwamen we niet zo erg toe.
Voor dit jaar, 2022, zijn er nog wel wat gaten in de financiën, die we nog proberen te dichten. De gemeente Rotterdam heeft ons voor één van onze projecten in de kou laten staan.
Positief is dat verschillende van onze financiers open beginnen staan voor projectrapportages die op een andere manier zijn beschreven. Dan gaat het om resultaten van onze projecten die niet (meer) alleen maar zijn af te leiden uit aantallen en euro’s. Het gaat dan meer om de uitwerking, de weerslag,  die onze activiteiten hebben op onze deelnemers of de buurt en onze samenwerkingspartners. Zelf moeten we daarvoor ook nog wel het een en ander op de rit krijgen.
Aat de Groot, april 2022