Buurtkerk Oude Westen & Eetgroep

Home

Welkom op de website van de Buurtkerk Oude Westen.

In het Oude Westen van Rotterdam wil de Buurtkerk een plek zijn waar iedereen welkom is. Waar iedereen gezien wordt en waar we mensen ondersteunen in hun inzet voor een menswaardig bestaan en behoud van waardigheid. Dat kan zijn bijvoorbeeld op zondag in een viering of op woensdag tijdens de eetclub............
De vieringen zijn op zondag om 11.30 uur in de Union. Het rooster staat onder de tab "kerkdiensten"
Elke woensdag is er eetclub. We eten om 17.30 uur, het is fijn als je van te voren aangeeft of je mee eet.
Bankrekeningnummer: NL39 INGB 0005181155 tnv  Buurtkerk Oude Westen Rotterdam.
 

 

Er is een Buurtkerkviering 30 juni aan de Schieweg !!

Kom je ook ?


Vieringen wijkpastoraat Rotterdam West in                       BMVier:
14 juni Els Schenk, 15.00 uur goede vrijdag
26 juli Anneke IJzerman  15.00 uur
23 augustus Katinka Broos  15.00 uur

welkom !


Beste Buurtkerk vrienden,

Hierbij ontvangen jullie het zomer nummer van de Buurtkerk.
We hebben een veelbewogen lente achter de rug…
Prachtige vieringen met elkaar : Marga die ons kwam vertellen over het project in India: Raja; Pasen met het prachtige boekje “zie de Mens”; een volle Buurtkerk bij de Pinkster viering met Herman.
Buiten de vieringen gaat het ‘leven’ ook door.
We maakten ons zorgen over John. Onze overbuurman, die graag even langs kwam in de Union en de laatste jaren ook vol plezier meeging met de Buurtkerk weekenden.  Dan ineens, opname, een beetje herstel, weer thuis en… nu is hij er niet meer. We zijn nog bezig om het allemaal te verwerken. Mak schrijft er over in dit Bulletin.
Er zijn veel mensen om wie we ons zorgen maken, aan wie we denken ..  soms zijn ze dichtbij, soms wat verder weg. Het is altijd fijn als er contact is, een belletje, een bezoekje, een berichtje.
Bij Piet brengen we eten en boodschappen langs en bij Cees gaan we op bezoek, Bob zijn agenda staat ook vol met afspraken.
Blijf vooral verbonden. Lies schrijft er zo mooi over in haar Column over vriendschap.
Binnen het grote geheel van de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West is het ook een drukke tijd geweest .. en nog. Bart werd heel erg ziek (is gelukkig weer beter) en gaat met pensioen. Er is een nieuwe werker voor “KinderKansen” : Diana Rozendaal is sinds februari 2024 betrokken bij het Wijkpastoraat. Ze is geboren en volwassen geworden in West. Ze is Rotterdammer, muzikant, pedagoog, pelgrim,  ervaringsdeskundige, onderwijsexpert en luisteraar. Na 25 jaar onderwijs (als docent Nederlands, later onder andere als invalkracht en schooldirecteur), wil ze nu van betekenis zijn voor de buurt. Ze is bij het wijkpastoraat werkzaam als seniorwerker. Ze coördineert het project Kinderkansen in het Oude en Nieuwe Westen. De mensen van haar team luisteren, geven aandacht en verbinden. Ze organiseren een plek waar kinderen, hun ouders, vrijwilligers en werkers elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar van gedachten kunnen wisselen en van elkaar kunnen leren. In samenwerking met andere organisaties in West werken ze aan de bestaanszekerheid van onze buurtbewoners.
Jan, die in de wijk het Nieuwe Westen heel actief is bij de projecten “armoede” en “eenzaamheid” gaat ook met pensioen. De nieuwe werker, Paul van Hattem, is bezig met zich inwerken en zorgen dat deze prachtige projecten door kunnen gaan. Hij is een ervaren bestuurder in de maatschappelijke zorg, sociaal domein en politiek-bestuurlijk betrokken. En in opleiding als theoloog en geestelijk verzorger…
Dat betekent, dat we dankzij deze nieuwe kanjers kunnen doorgaan met al het mooie, zinvolle werk. Natuurlijk hoort daar wel een kennismaking bij. Binnenkort gaan het bestuur, de adviesraad, commissieleden en alle werkers een middag met elkaar aan de slag om  kennis te maken, verbinding te zoeken en na te denken over de vragen : waar staan we voor, wat maakt ons uniek en wat hebben we nodig om door te gaan…
Het lied op de 1e pagina hebben we gezongen tijdens de Pinksterviering. Het laatste couplet is een beetje bijzonder, vond ik.
Maar nu denk ik, ja : de Buurtkerk als oefenkring om samen te zijn, elkaar “zin” te geven en vol te houden. Een adem van de Geest, een basis van waaruit we met elkaar het werk in de wijken en “trouw aan bewoners” vol kunnen houden.
        Zo blaast de adem van de Geest
        de mens nieuw leven in
        en wie verdord of droog of dood
        was, krijgt opnieuw weer zin.
        Nu mag de hele wereld wel
        gaan dansen in de wind! 

 Bernadette