Buurtkerk Oude Westen & Eetgroep

Home

Welkom op de website van de Buurtkerk Oude Westen.

In het Oude Westen van Rotterdam wil de Buurtkerk een plek zijn waar iedereen welkom is. Waar iedereen gezien wordt en waar we mensen ondersteunen in hun inzet voor een menswaardig bestaan en behoud van waardigheid. Dat kan zijn bijvoorbeeld op zondag in een viering of op woensdag tijdens de eetclub............
De vieringen zijn op zondag om 11.30 uur in de Union. Het rooster staat onder de tab "kerkdiensten"
Elke woensdag is er eetclub. We eten om 17.30 uur, het is fijn als je van te voren aangeeft of je mee eet.
Bankrekeningnummer: NL39 INGB 0005181155 tnv  Buurtkerk Oude Westen Rotterdam.
 

 

14 april na de viering liedjes zingen
en uitkiezen voor een nieuwe
liedbundel met soep en brood


Vieringen wijkpastoraat Rotterdam West in BMVier:
29 maart met Herman IJzerman, 15.00 uur goede vrijdag
19 april Katinka Broos  15.00 uur
24 mei Anneke IJzerman 15.00 uur