Buurtkerk Oude Westen & Eetgroep

Home

Welkom op de website van de Buurtkerk Oude Westen.

In het Oude Westen van Rotterdam wil de Buurtkerk een plek zijn waar iedereen welkom is. Waar iedereen gezien wordt en waar we mensen ondersteunen in hun inzet voor een menswaardig bestaan en behoud van waardigheid. Dat kan zijn bijvoorbeeld op zondag in een viering of op woensdag tijdens de eetclub............
De vieringen zijn op zondag om 11.30 uur in de Union. Het rooster staat onder de tab "kerkdiensten"
Elke woensdag is er eetclub. We eten om 17.30 uur, het is fijn als je van te voren aangeeft of je mee eet.
Bankrekeningnummer: NL39 INGB 0005181155 tnv  Buurtkerk Oude Westen Rotterdam.
 

 


Heb je geen vervoer en wil je toch komen?
Laat het even aan Aat of Bernadette weten.
Iedereen van ❤️ harte welkom !
 Adventstijd
3 december begint de Adventstijd.
Dit jaar is 4e Advent op 24 december. Wij vieren die avond Kerst en hebben ´s morgens geen dienst, dus de 4e Advent komt er wat bekaaid af. Dan vieren we de eerste 3 maar des te uitbundiger 😉
Het thema is: Ga mee
De bijbel is een migrantenboek, steeds zijn mensen op reis, lees o.a. maar eens de verhalen van de uittocht uit de woestijn, Abraham, Ruth en Naomi, het volk is een nomadenvolk, ook Jezus is steeds onderweg.
Maar met wie ga jij mee deze Adventstijd? Ga je met de herders mee naar de stal, ga je met de wijzen mee en volg je de ster. Weet je waar je naar toe gaat?
Zou je grenzen over gaan? Wat als iemand van wie je houdt weg gaat, ga je dan mee? Misschien heb je dat al eens gedaan.
Een heleboel vragen waar we o.a. op 10 december, 2e Adventszondag, bij stil staan.
Na de dienst gaan we kerstkaartjes maken voor op de plantjes die we na de dienst op Kerstavond uitdelen. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Wij zorgen voor papier, scharen en ander materiaal én natuurlijk voor krentenbollen.
Ik wens jullie dat je meegenomen wordt op weg naar het licht van Kerst.
Katinka
- - - - - - - - - - - - - - - - -
We zijn blij met de gift van €250,-
Gekregen van de PCOB
Voor sinterklaas en kerstfeest
Bij de eetclub