Buurtkerk Oude Westen & Eetgroep

Welkom op de website van de Buurtkerk Oude Westen.

In het Oude Westen van Rotterdam wil de Buurtkerk een plek zijn waar iedereen welkom is. Waar iedereen gezien wordt en waar we mensen ondersteunen in hun inzet voor een menswaardig bestaan en behoud van waardigheid. Dat kan zijn bijvoorbeeld op zondag in een viering of op woensdag tijdens de eetclub............
De vieringen zijn op zondag om 11.30 uur in de Union. Het rooster staat onder de tab "kerkdiensten"
Elke woensdag is er eetclub. We eten om 17.30 uur, het is fijn als je van te voren aangeeft of je mee eet.
Bankrekeningnummer: NL39 INGB 0005181155 tnv  Buurtkerk Oude Westen Rotterdam.


 

Herdenken van de overledenen
Op zondag 6 november herdenken we in de Buurtkerk de mensen die zijn overleden.
In de kring van de Buurtkerk is Ank Hesseling overleden op 17 januari, maar bij de eetclub gedenken we  4 mensen: Adrie Willemse (29-11-2021), Richard van der Horst (03-04-2022), Arend van der Kamp (11-04-2022) en Raymond Cannegieter (24-05-2022).
Voor hen steken we een kaarsje op.
In deze dienst is er uiteraard gelegenheid om de mensen te herdenken uit je eigen familie- en vriendenkring en ook voor hen een lichtje aan te steken.

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering
is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde
Afscheid nemen
is met dankbare handen weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten……
Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.
(Dietrich Bonnhoeffer)