Buurtkerk Oude Westen & Eetgroep

Welkom op de website van de Buurtkerk Oude Westen.

In het Oude Westen van Rotterdam wil de Buurtkerk een plek zijn waar iedereen welkom is. Waar iedereen gezien wordt en waar we mensen ondersteunen in hun inzet voor een menswaardig bestaan en behoud van waardigheid. Dat kan zijn bijvoorbeeld op zondag in een viering of op woensdag tijdens de eetclub............
De vieringen zijn op zondag om 11.30 uur in de Union. Het rooster staat onder de tab "kerkdiensten"
Elke woensdag is er eetclub. We eten om 17.30 uur, het is fijn als je van te voren aangeeft of je mee eet.
Bankrekeningnummer: NL39 INGB 0005181155 tnv  Buurtkerk Oude Westen Rotterdam.
 


Veertig dagen tijd :  (van Katinka)

Woensdag 22 februari is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd of Vastentijd.
De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van bezinning, als voorbereiding op het feest van Pasen.
Hoe je die bezinning vormgeeft kun je zelf bepalen. In de Rooms-Katholieke traditie is het een vastentijd. In de vastentijd word je als het ware uitgedaagd om heel concreet ergens van af te zien, bijvoorbeeld van vlees of alcohol, maar je kunt ook een andere uitdaging kiezen. In de vastentips bij elke week word je zowel uitgedaagd om heel concreet ergens van af te zien, als om bewust tijd en aandacht te schenken aan de mensen om je heen. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door het project ‘sobere maaltijden’: nodig eens op maandagavond iemand uit om soep en brood bij je te komen eten, een eenvoudige maaltijd met goed gezelschap. Veel mensen in Rotterdam Noord en West doen hier al aan mee, mensen uit BMVier, de Bergsingelkerk en de Prinsekerk nodigen mensen bij hun thuis uit, of eten in groepjes in één van deze kerken. Iet Buijser en ik zorgen elke maandag voor een tafelgebed die je na de maaltijd met elkaar kan bidden. Dat gebed zorgt voor een gemeenschappelijkheid omdat dat op dat moment, die avond in heel veel (huis)kamers wordt uitgesproken. De gebeden liggen elke zondag in de Buurtkerk.
En als je wilt geven we je ook de teksten en overwegingen erbij. Wij hebben er zelf een project van gemaakt: Land van belofte/Koninkrijk van God, met teksten uit voornamelijk Exodus en Matteüs.
In de Veertigdagentijd lees ik het boek “Exodus. Boek van de bevrijding” van de schrijver Jonathan Sacks (1948-2020).
4 donderdagmiddagen anderhalf uur lezen, de bijbel ernaast, lezen wat Sacks over de teksten vertelt.
Natuurlijk kan ik niet het hele boek lezen in die tijd, het boek telt meer dan 300 pagina’s, maar het boek is opgebouwd uit een aantal korte verhalen en daar haal ik er een aantal uit: de bevrijding uit Egypte, het splijten van de zee, de ark, het gouden kalf…. Ik zie wel hoe ver ik kom.

 

Wil je meelezen?

Van harte welkom!
donderdagmiddagen 23 februari en 16, 23 en 30 maart
Tijd: 15.30-17.00 uur
Plaats: BMVier

 

Je hoeft het boek niet te kopen, ik zorg voor kopieën.

De schrijver Jonathan Sacks (1948-2020) was opperrabbijn van Groot-Brittannië. Hij schreef vele boeken en wordt alom gewaardeerd voor de belangrijke bijdrage die hij leverde aan het maatschappelijk debat.
In ‘Exodus’ geeft Sacks een uitleg van dit boek in vierenveertig essays, gestructureerd volgens het traditionele joodse lezingenrooster. Daarbij kiest hij voor een literaire benadering met veel aandacht voor genre en structuur. Naast een originele exegese plaatst Sack de verhalen uit Exodus in een wijder verband plaatst en verbindt ze met ons dagelijks leven. ... Ook politieke stellingnames gaat Sacks niet uit de weg. En dit alles in een mooie verhalende schrijfstijl.