Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Kerkdiensten


03 jan. via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos

Tytsia

10 jan. via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos

Tytsia

17 jan. via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Jan Prij

Peter

24 jan. via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Bart Starreveld

Peter

31 jan. via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos

Ank

07 febr. meeluisteren BMVier 10.00 uur:

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos


14 febr. via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos

Tytsia

21 febr. via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Akke Gerritsen

Peter

28 febr. via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos

Peter

 7 maart via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Akke Gerritsen

diverse

14 maart via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos

muzikanten

21 maart  meeluisteren BMVier 10.00 uur

Voor de dienst klik u hier


Herman IJzerman


28 maart via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos


 2 april Goede vrijdag via de app 19.30 uur

Voor de dienst klikt u hier 

Voor "erbarme dich" van Nathalie Stutzmann

 klikt u hier

Bart Starreveld


 4 april Pasen via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos


11 april via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos


18 april via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Jan Prij


25 april via de app 11.30 uur


Katinka Broos


Let op !! Diensten uit BMVier beginnen om 10.00 uur  en zijn te volgen via de kerkomroep

Diensten vanuit de Union zijn "live" of later te volgen via de Buurtkerkapp. 

Veertigdagentijd en Pasen

Doordat we inmiddels gewend zijn aan digitale- en luisterdiensten, konden we voor het eerst het begin van de Veertigdagentijd, Aswoensdag, meevieren als Buurtkerk.
De Veertigdagentijd als tijd van bezinning, een pelgrimage door de tijd heen en door het lijden heen naar de Opstandig. Akke heeft dat prachtig verwoord in de dienst op 21 februari, de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
In de Buurtkerk zijn we gewoon om een vastenboekje te maken en aan de hand van een thema de diensten in te vullen. Dit jaar zijn de voorgangers hier vrij in. Wel willen we aandacht besteden aan de werken van barmhartigheid, zoals die benoemd zijn in de Veertigdagenkalender die we hebben gekregen. Ik zal er ook regelmatig aandacht aan besteden in de nieuwsbrieven. Én op zondag vanaf 18.00 uur is er een kort programma op Open Rotterdam waar een voorganger van een religieuze stroming vertelt over één van de werken van barmhartigheid. Ik heb inmiddels naar de eerste uitzending gekregen, die ik mooi en informatief vond: de rabbijn Albert Ringer vertelt hoe in de joodse traditie het werk van barmhartigheid: de zieken bezoeken, uitgewerkt wordt.

Wat we ook elke zondag doen is met kaarsen laten zien dat we steeds dichter bij de Stille week komen: Er staan 6 kaarsen op tafel, en elke week wordt er één kaar uitgeblazen, totdat op Goede Vrijdag ook de 7e kaars, de Paaskaars uitgeblazen wordt. Dan is het duister, totdat de nieuwe Paaskaars op Paasmorgen aangestoken wordt.
Ik vind dit een mooi ritueel. Misschien is het je opgevallen dat we het met Advent net andersom doen: Tijdens Advent (dat 4 zondagen duurt) steken we elke zondag een kaarsje meer aan, in de Veertigdagentijd blazen we elke week een kaarsje uit. 

Omdat we niet bij elkaar kunnen komen om te vieren, staat er ook geen collectepotje voor een vastendoel op tafel. Maar het project waar wij al jaren geld aan geven Raja, bestaat 20 jaar. We zouden het op prijs stellen als jullie een extra gift aan hen willen geven. Immers: de collecte op de eerste zondag wordt vaak aan Raja gegeven, en dat hebben ze het afgelopen jaar moeten missen, en de veilig ging ook al niet door. Elders in het bulletin heeft Marga voor de vrienden van Raja een stukje geschreven over de relatie tussen de Buurtkerk en Raja. Aanbevolen!

De week tussen Palmpasen en Pasen wordt de Stille Week genoemd. Wij zijn gewoon om in die week op vrijdag, Goede Vrijdag, bij elkaar te komen en het lijdensevangelie te lezen. Jan Prij organiseert elk jaar in de Bergsingelkerk op maandag, dinsdag en woensdag een korte vesper: muziek, een lezing, stilte. Ook worden daar én in BMVier vieringen gehouden op Witte Donderdag en Stille Zaterdag. We gaan kijken of wij mee kunnen doen met deze vieringen of dat we op onze eigen wijze elke dag een liturgisch bezinningsmoment kunnen maken, zodat we die week ons, als je wil, kunt toeleven naar het feest wat in de christelijke traditie toch als het belangrijkste feest wordt gezien: Pasen.

Katinka

 


Voorjaarsschoonmaak

De voorjaarsschoonmaak van de ziel
houdt een herschikking van 
onze mentale inboedel in,
een wijd opengooien van de gesloten ramen,
opdat de zang van de wilde vogels 
voorbij onze tuin
ons in al zijn verrassende frisheid 
kan bereiken
en het lawaai van de grammofoon binnenin overstemd wordt.
Wie hiertoe bereid is, 
zal ontdekken dat hij geleefd heeft
in een bedompt wereldje,
terwijl zijn erfgoed  bestaat uit 
een wereld van ochtendpracht
waarin elk meesje een gezant van de hemel is
en iedere knop zwelt 
van de volle betekenis van het bestaan.

Evelyn Underhill

De zeven werken van barmhartigheid
Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

         Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
         toen hij een aantal diepe dingen zei
         vielen alle gesprekken op hun plaats
         en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.


Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.
         En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
         en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
         met nieuwe ogen naar alle verhalen:
         er valt nog zoveel van elkaar te leren
Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.
          Zijn hart was vast te groot, want de regering,
          het geld, de macht en andere groeperingen
          hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
          waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.
En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.
         En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:
         dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.

Menno van der Beek