Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Kerkdiensten


  6 juni   Schieweg? 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Jan Prij


13 juni   Via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos


20 juni   Via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos


27 juni   Via de app 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Akke Gerritsen


  4 juli:  app dienst digitaal 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Bernadette&Tytsia

Diverse

11 juli:  app dienst digitaal 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Jan Prij

Diverse

18 juli: Welkom in BMVier 12.00 uur!

Voor de dienst klikt u hier

Herman IJzerman

Tytsia

25 juli: app dienst digitaal 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos

Diverse

  1 aug: Welkom in BMVier 12.00 uur!

Voor de dienst klikt u hier

Akke Gerritsen

Tytsia

 8 aug: app dienst digitaal 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos

Diverse

15 aug: meeluisteren kerkomroep BMVier 10.00 uur

Voor de dienst klikt u hier

Herman IJzerman


22 aug: meeluisteren kerkomroep BMVier 10.00 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos


29 aug: Welkom in BMVier 1200 uur!

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos

Regina

 5 sept: app dienst digitaal 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Bart Starreveld

Diverse

12 sept: app dienst digitaal  

vanuit Assel 11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos

Diverse

19 sept: Welkom in BMVier 1200 uur!

Voor de dienst klikt u hier

Herman IJzerman

Tytsia

26 sept: app dienst digitaal  11.30 uur

Voor de dienst klikt u hier

Katinka Broos

Diverse

Let op !! Diensten in BMVier beginnen om 12.00 uur  Meeluisteren vanuit BMVier via de kerkomroep  om 10.00 uur. Diensten vanuit de Union zijn "live" of later te volgen via de Buurtkerkapp. 

In verband met de laatste maatregelen rondom Corona :  Afwisselend een app viering, een viering te beluisteren via de kerkomroep BMVier of bij elkaar komen in BMVier .Psalmen  (gedachtes van Katinka)
In de bijbel staan 150 psalmen. In de Buurtkerk lezen we ze zelden. De psalmen zijn ook op muziek gezet. In de meeste kerken worden tijdens de dienst vaak 1 of 2 psalmen gezongen, het eerste lied is in ieder geval meestal een psalm. 
De psalmen hebben de naam ouderwets te zijn, maar ik vraag me af of dat zo is. Er zijn heel veel verschillende psalmen o.a. klaagpsalmen, lofpsalmen, pelgrimspsalmen. Eigenlijk zijn het gedichten waarin alles in het leven aan de orde komt en voor God wordt neergelegd of met Hem wordt uitgevochten.
Vroeger toen ik in de 6e klas van de lagere school zat moest ik elke week een psalm uit mijn hoofd leren. Dat vond ik toen natuurlijk dikke onzin, ik begreep ook weinig van de psalmen. Maar nu merk ik dat die woorden nu vaak bij mij naar boven komen, vaak als een troost, zoals psalm 42:    ‘Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel.’

Of het pelgrimslied psalm 121:   Ik sla mijn ogen op en zie

De hoge bergen aan,
Waar komt mijn hulp vandaan

Ik zie dan de pelgrim richting Jeruzalem lopen, zich afvragend waarom hij ooit aan die reis begonnen is: slecht bewandelbare paden, struik rovers, slangen of andere wilde dieren in de buurt. De psalmist is er van overtuigd dat God bij hem zal zijn:    hij zal uw komen en uw gaan
Wat u mag wedervaren,
In eeuwigheid bewaren.

In kloosters worden de psalmen elke dag gebeden, alle 150 en daarna weer opnieuw. De dichter Sytze de Vries leerde mij ooit dat je de psalmen kunt blijven lezen. Ze fungeren als een antislipcursus: als je eraan begint denk je dat je er nooit iets mee doet. Maar als het gevaar er is, weet je automatisch hoe te handelen. Zo schieten de woorden van psalmen je te binnen als je zelf geen woorden hebt om je gevoel uit te drukken.

In de loop van de geschiedenis zijn er vele vertalingen gemaakt van de psalmen, bijvoorbeeld door Ida Gerhardt en haar partner Maria van der Zeyde.
Het lied ‘Ken je mij’ van Huub Oosterhuis is gebaseerd op psalm 139, een prachtige psalm die beschrijft dat God je door en door kent, met al je goede en minder goede kanten, en je in die heelheid liefheeft. 
En wat te denken van het lied “I fit be your will’ van Leonard Cohen. Dat is toch eigenlijk een vertaling van psalm 143?!
Jan Prij heeft een paar keer een gedicht van Karel Eykman voorgelezen uit het boek “Een knipoog van u zou al helpen. Bij iedere psalm een gedicht.” Door zijn gedichten te lezen wordt ook de psalm een beetje uitgelegd.
Een paar weken geleden herontdekte ik psalm 133, een korte, grappige opmerkelijke psalm. Daar kom ik nog een keer op terug in een artikeltje of een preek.
Dit verhaal eindig ik met Karel Eykman, die bij psalm 117 schrijft: 

Zeer korte samenvatting van alle psalmen:
Dit gaat iedereen aan:
Hij is goddank alles wat liefde en trouw is, voor altijd.
Laat dan merken als je daar iets van merkt
En zing Halleluja!


 

 

Pontificaal schenk ik jou mijn glimlach
Ik draai er niet meer omheen
God in mij straalt uit
en probeert jou te vangen
in een net met grote mazen
als je wilt kun je er zo uitglippen
Maar je kunt er ook inblijven
en mij pontificaal jouw glimlach geven

 Joany Digttes